สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมประชุมจัดทำข้อมูลเศรษฐกิจให้เป็นเอกภาพ จังหวัดลำพูน

        วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศการเกษตร พร้อมด้วยนายนิคม ใจโอบอ้อม นักวิชาการสถิติ ชำนาญการพิเศษ และเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมสร้างความเข้าใจ ในการจัดทำข้อมูลพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดลำพูน ให้เป็นเอกภาพ เพื่อให้เกิดความถูกต้องแม่นยำของข้อมูล และสามารถนำไปใช้ประโยชน์เพื่อวางแผน เตรียมการแก้ไขปัญหา ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมีเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน สำนักงานเกษตรอำเภอ และหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิจารณา ข้อมูล เนื้อที่ปลูก เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตต่อไร่ ได้แก่ ข้าวนาปี ปีเพาะปลูก 2561/62 กระเทียม หอมแดง หอมหัวใหญ่ มันฝรั่ง ปีเพาะปลูก 2562 ปาล์มน้ำมัน และยางพารา ปี 2561

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2267331116693780