ประชุมหารือการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ /2562

      วันที่ 4 มิถุนายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม ร่วมประชุมหารือกับ พว.สุนทรี น้อยนารถ รองผู้อำนวยการสายการตลาดโรงพยาบาลอินเตอร์เมดิคัล แคร์ แอนด์ แล๊ป เพื่อเสนอบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ ประจำปี 2562 ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่และบุคลากรของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรในราคาประหยัด ณ ห้องเลขานุการกรม ชั้น 3 อาคารวิสัยทัศน์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=398504044209395&ref=page_internal