สศก.ร่วมแสดงความยินดีวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์

      วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สศก.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์ ครบรอบ 77 ปี พร้อมร่วมบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนโครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ สำหรับนำไปช่วยเหลือเกษตรกรในชนบท โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ให้การต้อนรับ ณ กรมปศุสัตว์ ถ.พญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2237978036291285