ผอ.สศท.12 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.พิจิตร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2562 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2562 โดยมี นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัพิจิตร เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ศาลากลางจังหวัดพิจิตร ชั้น 2 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของคณะคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ในการส่งเสริมและผลักดันการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/roaezone12/photos/?tab=album&album_id=1417863311685893