การประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศ

วันที่ 29 พฤษภาคม 2562 นายวินิต อธิสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการระหว่างประเทศภายใต้กรอบเอเปค เรื่อง การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีในการส่งเสริมความร่วมมือแบบประชารัฐเพื่อเชื่อมโยงชนบท-เมือง ณ โรมแรมเซ็นทรา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ที่จัดขึ้นโดยกองเศรษฐกิจการเกษตรระหว่างประเทศ โดยการประชุมฯ ดังกล่าวมีกำหนดการระหว่างวันที่ 29-31 พฤษภาคม 2562 รวมถึงศึกษาดูงานการดำเนินโครงการเกษตรแบบแปลงใหญ่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสมาชิกเอเปค อาทิ ชิลี เปรู สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย มาเลเซีย ปาปัวนิวกินี ฟิลิปปินส์ นิวซีแลนด์ จีนไทเป และเวียดนาม รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งสิ้น 40 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2234594786629610