สศก. ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคใต้

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายพลเชษฐ์ ตราโช ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมประชุมหารือกับผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย ภาคใต้ ณ โรงแรมสยามออเรียนทัล จ.สงขลา เรื่อง การติดตามภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในพื้นที่ภาคใต้ และการบูรณาการข้อมูลระดับพื้นที่ร่วมกัน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2225000797589009