สศก. ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกรมพัฒนาที่ดิน เนื่องในโอกาสครบรอบ 56 ปี แห่งการสถาปนา พร้อมทั้ง ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล ท้องถิ่นห่างไกลและกันดาร ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถ.พหลโยธิน จตุจักร กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2224848990937523