สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเกษตรที่ 1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลใหม่ี (Field Day) ปี 2562 อ.ดอยเต่า จ.เชียงใหม่

        เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ (สศท.1) ได้มอบหมายให้นายพินิจ มะกรูดอินทร์ และคณะเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.1 เข้าร่วมจัดนิทรรศการนำเสนอแอพพลิเคชั่น #ฟาร์มD และ #กระดานเศรษฐี ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี2562 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ 10 ตำบลดอยเต่า อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมี #นายอำเภอดอยเต่า เป็นประธานในการเปิดงานโดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงานกว่า 250 ราย ทั้งนี้ วิทยากร สศท.1 ได้ให้ความรู้ความเข้าใจให้แก่เกษตรกร ในเรื่องข้อมูลเศรษฐกิจการเกษตร การคำนวณต้นทุนการผลิต (#กระดานเศรษฐี) และแอพพลิเคชั่นสำหรับเกษตรกรออกแบบฟาร์มด้วยตนเอง (#ฟาร์มD) เพื่อให้นำไปใช้เป็นเครื่องมือวางแผนการผลิตหรือออกแบบฟาร์ม ภายใต้ข้อจำกัดที่ดินที่เกษตรกรมีอยู่ ซึ่งเกษตรกรที่ได้รับฟังในครั้งนี้มีการตอบรับเป็นอย่างดีมาก และจะนำไปประโยชน์ในการวางแผนและออกแบบฟาร์มของตนเองต่อไป

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2245461022214123