การประชุมคณะกรรมการสวัสดิการฯ ครั้งที่ 6/2562

วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสวัสดิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ครั้งที่ 6 / 2562 ณ ห้องประชุมจีระพันธุ ชั้น 6 อาคารวิสัยทัศน์สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=391311958261937