สศก. ร่วมกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมกิจกรรม "ไม่ขี้โกง คนดีที่ไทยต้องการ" จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการต่อต้าน การทุจริตและร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2213425322079890