สลก.เตรียมความพร้อมกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ Big Cleaning Day 2562

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม พร้อมด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรสำนักงานเลขานุการกรม เตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (Big Cleaning Day) ประจำปี 2562 เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารนวัตกรรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/oae.2562/photos/?tab=album&album_id=387683288624804