สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพและสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2562

        นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) เป็นประธานร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 (สสก.6) จังหวัดเชียงใหม่ ในการจัดสัมมนาเชิงปฎิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพ และสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 3/2562 ระหว่างวันที่ 7 -8 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ส่วนสารสนเทศการเกษตร สศท.1 และ 2 ผู้แทนจากศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำข้อมูลเอกภาพ และสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ (ลิ้นจี่ ลำไย) ครั้งที่ 3/2562 ซึ่งพบว่าในปี 2562 สถานการณ์ลิ้นจี่ 4 จังหวัดภาคเหนือ ผลผลิตลดลง จากปี 2561 ถึงร้อยละ 36.25 ลำไยในฤดู 8 จังหวัดภาคเหนือ ผลผลิตลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 11 เนื่องจากประสบกับสภาพอากาศที่ร้อน แล้ง ขาดน้ำและ เจอพายุฤดูร้อนในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่าน ทำให้ผลผลิตทั้งลิ้นจี่ ลำไย เสียหาย

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2220953314664894