สศท.2 ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร

วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ทำบุญตักบาตร และรับชมการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย กิจกรรมอันเนี่องมาจากงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก