สศท.1 ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

        เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) ร่วมกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ และร่วมรับชมการถ่ายทอดสดจากโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (พระราชพิธีบรมราชาภิเษก) เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ สถาบันการศึกษา นักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมใจกันสวมเสื้อเหลืองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2214506538642905&__tn__=-UC-R