สศก. ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“พระราชพิธีพืชมงคลฯ

วันที่ 3 พฤษภาคม 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการพิเศษ เรื่อง“พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ สายธารแห่งพระมหากรุณาธิคุณด้านการเกษตร” เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จ.ปทุมธานี

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2192716820817407