ผอ.สศท.12 ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ ณ วัดนครสวรรค์

จังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับคณะสงฆ์จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 2 พฤษภาคม 2562 นายอรรถพร สังหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้า ส่วนราชการทุกหน่วยงาน ข้าราชการ อุบาสกอุบาสิกา และชาวจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ จำนวน 108 รูป ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมือง จ.นครสวรรค์ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และน้อมสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ซึ่งในการนี้ นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 และข้าราชการ สศท. 12 เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้