ผอ.สศท.12 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ จ.นครสวรรค์

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นางพัชรารัตน์ ลิ้มศิริกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 12 นครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม 301 ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ เพื่อขับเคลื่อนและติดตามนโยบายสำคัญ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 15 โครงการ ให้เป็นไปตามแผน

ทั้งนี้สศท.12 ได้นำเสนอข้อมูลการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด ปีการผลิต 2561/62 และ แอพพลิเคชั่น ฟาร์ม D เพื่อใช้ออกแบบฟาร์ม วิเคราะห์หาแผนการผลิตสินค้าที่เหมาะสม