สศท.5 จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562

เมื่อเวลา 14.00 น. ของวันนี้ (1 พ.ค.62) นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สศท.5 ร่วมกันปลูกต้นไม้หลายสายพันธุ์ อาทิ ต้นทรงบาดาล ต้นขี้เหล็ก ต้นพะยุง และต้นประดู่ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงาน เนื่องในกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2562 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรของชาติ และเป็นการปลูกต้นไม้ในใจคนอีกด้วย