สศท.1 ประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งที่ 1/2562

        วันที่ 26 เมษายน 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะทำงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ณ โครงการเกษตรวิชญาตามพระราชดำริ บ้านกองแหะ ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ในการนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการจัดงานโครงการเกษตรวิชญาเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2202825363144356