สศท.2 ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

วันที่ 23 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร และเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมรับฟังการบรรยายเรื่อง "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรหลักสูตรจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ รุ่นที่ 2/2561 เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์" ณ อาคารหอประชุมอนุสรณ์ 100 ปี คุณย่าประสาท รักเลี้ยง มหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยมี นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี มีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ภาครัฐ และหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในครั้งนี้ จำนวน 2,500 คน