สศท.2 ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

วันที่ 22 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป ร่วมพิธีบวงสรวงสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โบราณสถานพระราชวังจันทร์ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อจะดำเนินการย้ายตำหนักสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังใหม่ไปก่อสร้าง ณ ตำแหน่งใหม่ ที่ไม่บดบังศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราชหลังเดิม โดยมี นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร เป็นประธาน และมีหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก