ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภารการเกษตรระดับจังหวัด ( Chief of Operation) ครั้งที่ 2 จังหวัดลำปาง

        วันที่ 25 เมษายน 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภารการเกษตรระดับจังหวัด ( Chief of Operation) ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง โดยมีนายอนุชา ยาอีด เกษตรจังหวัดลำปางเป็นประธาน เรื่องพิจารณา การเปลี่ยนแปลงสมาชิกแปลงใหญ่ปลานิล อำเภอเมืองลำปาง สมาชิกเก่าลาออก 2 ราย และมีสมาชิกใหม่เพิ่ม 2 รายแทนรายเก่า

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2201263846633841