สศท.2 ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ Application Farm D จ.พิษณุโลก

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้ ผู้อำนวยการส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ แอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ให้แก่คณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ และศพก.ระดับจังหวัดของจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดพิษณุโลก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีเกษตรจังหวัดพิษณุโลก เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวด เจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอ ทั้ง 9 อำเภอ และผู้นำเกษตรกร เข้าร่วมรับฟัง จำนวน 40 คน และเจ้าหน้าที่ ส่วนสารสนเทศการเกษตร ได้ประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่นฟาร์ม D ให้แก่แกนนำเกษตรกร และเกษตรกร จำนวน 15 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร ต.จอมทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก