ผอ.สศท.2 ร่วมเสวนาโครงการส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เอง จังหวัดน่าน

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมเสวนาการรับรู้บทบาทหน้าที่ของหน่วยงานในการสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการฝึกอบรมส่งเสริมปุ๋ยผสมใช้เอง ผ่านสหกรณ์การเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร ณ สหกรณ์การเกษตรเมืองน่าน โดยมี นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมดังกล่าว