สศท.5 สืบสานประเพณีวันปีใหม่ไทย "สงกรานต์" ปี 2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศท.5 สรงน้ำพระพุทธรูปประจำสำนักงานฯ เนื่องในประเพณีวันปีใหม่ไทย "สงกรานต์" ปี 2562 และในโอกาสนี้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ได้ร่วมรดน้ำขอพรจาก ผอ.สมมาตร ยิ่งยวด เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงาม และเพื่อเป็นศิริมงคลในการทำงานต่อไป