สศท.5 ร่วมส่งสุขเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ ปี 62

วันที่ 11 เม.ย.62 เวลา 09.30 น. นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นำทีมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมบริการประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ณ จุดบริการประชาชนบริเวณปั๊มน้ำมันประเสริฐสิน ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โดยได้นำน้ำดื่ม และผ้าเย็น ไปร่วมแจกจ่ายประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลสงกรานต์ และขอให้ทุกท่านเดินทางด้วยความปลอดภัย