สศท.2 ร่วมงานรดน้ำขอพร ผวจ.พิษณุโลก

วันที่ 12 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สศท.2 ร่วมงานรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ และวันปีใหม่ไทย ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไปในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกได้กล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ ที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติราชการในปีที่ผ่านมา พร้อมกล่าวอวยพรขอให้พุทธานุภาพขององค์หลวงพ่อพระพุทธชินราช และดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช บุญญาบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ พร้อมสิ่งศักดิ์คู่บ้าน คู่เมืองพิษณุโลก ได้ไปรดอภิบาลประทานพรให้กับผู้ร่วมงานและประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก พบแต่ความสุข ความเจริญ ทั้งหน้าที่การงานและชีวิตครอบครัวตลอดไป