สศท.๓ จังหวัดอุดรธานี ทำบุญเลี้ยงพระประจำปี และร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ณ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 3 อุดรธานี เมื่อวันที่ ๑๐ เมษายน  ๒๕๖๒  นางเพ็ญศิริ  วงษ์วาท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ อุดรธานี (สศท.๓) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกันทำบุญใส่บาตร ถวายภัตตาหารแก่พระภิกษุสงฆ์ เพื่อเป็นสิริมงคล เจริญรุ่งเรือง เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน รวมทั้งร่วมกันสืบสานประเพณีสงกรานต์ ด้วยการสรงน้ำพระพุทธรูป ไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ (ศาลพระภูมิศาลตายาย) พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เพื่อเป็นการขอขมา
และขอพรจากผู้ใหญ่ ทั้งนี้ท่านผู้อำนวยการฯได้กล่าวให้พรและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ สศท.3เนื่องในช่วงวันสงกรานต์และวันขึ้นปีใหม่ไทย   
                           “สวัสดีปีใหม่ไทย สุขสันต์วันสงกรานต์ ๒๕๖๒”
                                                                                                                          
                                  ******************************************
ข้อมูล : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ ๓ จังหวัดอุดรธานี