สศท.2 เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำฯ

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) นำข้าราชการ และพนักงานราชการ สศท.2 ร่วมขบวนพิธีพลีกรรมตักน้ำ และเชิญน้ำศักดิ์สิทธิ์จากสระสองห้อง ไปยังวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร สถานที่ประกอบพิธีทำน้ำอภิเษก ในวันที่ 8-9 เมษายน 2562 โดยริ้วขบวนดังกล่าว เริ่มจากสระสองห้อง บริเวณศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ระยะทางประมาณ 1 กม. ซึ่งเมื่อประกอบพิธีทำน้ำอภิเษกแล้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะเชิญน้ำอภิเษกฯ ของจังหวัดพิษณุโลก ไปเก็บรักษาไว้ที่กระทรวงมหาดไทย และเข้าร่วมริ้วขบวนเชิญคนโทน้ำอภิเษกไปประกอบพิธีเสกน้ำอภิเษกฯ รวมที่วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหาร และวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในวันที่ 18-19 เมษายน 2562 เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร