สศท.2 ร่วมงานวันจักรี

วันที่ 6 เมษายน 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 6 เมษายนของทุกปี ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ถนนบรมไตรโลกนารถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในมหาจักรีบรมราชวงศ์ทุกพระองค์ ที่มีต่อประเทศชาติ และปวงชนชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจร่วมพิธีจำนวนมาก