สศก. ร่วมงานวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี

วันที่ 4 เมษายน 2562 นางศศิญา ปานตั้น เลขานุการกรม สศก. เป็นผู้แทนสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีกับนายรัชฎา สุริยกุล ณ อยุธยา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 27 ปี และได้ร่วมบริจาคเงินให้กับสภากาชาดไทย และมูลนิธินกขมิ้น ณ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ถ.พระราม 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2149288298493593