ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลเอกภาพ และสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2562

        วันที่ 2-3 เมษายน 2562 นายธวัชชัย  เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ได้เป็นประธานการสัมมนาเชิงปฏิบัิติการจัดทำข้อมูลเอกภาพ และสัมมนาบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ร่วมกับคณะทำงานจัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ  เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลผลผลิตไม้ผลเศรษฐกิจในระดับประเทศ รวมถึงบูรณาการแผนบริหารจัดการผลไม้ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผน และป้องกันและแก้ไขปัญหาผลผลิตที่จะเกิดขึ้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2168679983225561