สศท.2 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้า ณ สระสองห้อง พระราชวังจันทร์

วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ร่วมกิจกรรมตกแต่งสถานที่ ปลูกหญ้า ไม้ดอก ไม้ประดับ ณ สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทร์ เพื่อเตรียมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ในการจัดพิธีทำน้ำอภิเษกฯ ของจังหวัดพิษณุโลก