จนท.สศท.5 ร่วมใจ 5ส.

เมื่อเวลา 13.30 น. ของวันนี้ (29 มี.ค.62) ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สศท.5 ร่วมใจกันจัดกิจกรรม 5 ส. เพื่อสะสางทำความสะอาดโต๊ะทำงาน รวมไปจนถึงบริเวณรอบอาคารสำนักงานฯ เพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงามในสถานที่ทำงานอีกทั้งยังเป็นกิจกรรมที่สร้างความรักและสามัคคีให้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย