สศท.5 ร่วมจัดนิทรรศการงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ จ.บุรีรัมย์

วันที่ 28 มี.ค. 62 นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ สศท.5 เข้าร่วมจัดนิทรรศการในงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายกฤษฎา แก้วสองเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน โดยภายในงานมีการจัดงานของส่วนราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับการจัดตลาดนัดเกษตรกร และภาคเอกชน คาดภายในงานมีเกษตรกรเข้าร่วมประมาน 300 ราย ในการนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่5 ได้เข้าร่วมจัดงานดังกล่าวโดยการให้ความรู้เกี่ยวกับต้นทุนการผลิตสินค้าเกษตร ด้วยการคิดคำนวณผ่านกระดานเศรษฐี พร้อมทั้งแจกเอกสารเผยแพร่ต่างๆ ด้านเศรษฐกิจ