พิธีมอบมอบโล่ประกาศเกียรติคุณฯ และมอบทุนการศึกษา บุตร-ธิดา บุคลากร สศก.

วันที่ 27 มีนาคม 2562 ดร. อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย ประธานกรรมการมูลนิธิ ดร.สมนึก ศรีปลั่ง เป็นประธานเปิดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านเศรษฐกิจการเกษตรดีเด่นประจำปี 2562 ให้แก่เกษตรกร จำนวน 4 ราย ได้แก่ นายโกศล หนูกลิ่น จากจังหวัดสุราษฏร์ธานี นายนพดล สันเทพ จากจังหวัดลำปาง นายวุฒิพงค์ ครอบบัวบาน จากจังหวัดชัยภูมิ และนางสมจิต สุขทอง จากจังหวัดระนอง และมอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา บุคลากร สศก. จำนวน 8 ทุน ในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนา สศก. ประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 อาคารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 10 ชั้น

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2137808736308216