สศท.5 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ 5ส.เนื่องในวันมาฆบูชา

วันนี้ (20 ก.พ.62) เวลา 09.30 น. นายสมมาตร ยิ่งยวด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 มอบหมายให้คณะทำงาน 5 ส. (สศท.5) จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันมาฆบูชา (19 ก.พ.62) โดยการทำ"แนวกันไฟ"สะสางใบไม้กิ่งไม้แห้งบริเวณรอบสำนักงานฯ เพื่อป้องกันอัคคีภัยและลุกลามจนก่อให้เกิดฝุ่นละออง PM2.5