สศท.1 ร่วมประชุมผู้ตรวจราชการฯ เขต15 ณ ศาลากลาง จ.ลำปาง

        วันที่ 4 มีนาคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้นวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมการตรวจราชการ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 (นายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐุ์) รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมเวียงละกอน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดลำปาง

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2126354530791440