สศท.1 จัดประชุมครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562

       วันที่ 4 มีนาคม 2562 สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 (สศท.1) จัดประชุมครั้งที่ 3 ประจำเดือนมีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมจงสกุล ชั้น 2 อาคารสำนักงาน โดยมีนายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการ สศท.1 เป็นประธาน เพื่อติดตามผลการดำเนินงานของส่วน/ฝ่ายงาน โดยฝ่ายบริหารงานทั่วไปนำเสนอผลการเบิกจ่ายเงินของเดือนที่ผ่านมา ส่วนสารสนเทศการเกษตร นำเสนอภาวะการณ์ผลิต การตลาด และราคาสินค้าเกษตร ได้แก่ หอมแดง หอมหัวใหญ่ กระเทียม มันฝรั่ง และมันสำปะหลังโรงงาน ปี 2562   ส่วนวิจัยและประเมินผล และส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร รายงานผลการปฏิบัติงานของเดือนที่ผ่านมา จากนั้นจึงนำเสนอผลการศึกษาของนักศึกษาฝึกงาน สาขาเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์เกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการปลูกถั่วเหลืองหลังนา โครงการเกษตรวิชญา และข้าว กข 43 
       ในการนี้ที่ประชุมได้ถ่ายทอดสดการประชุมทางไกลการมอบนโยบายด้านการเกษตรของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายกฤษฎา บุญราช) มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 40 คน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2126579060768987&__tn__=-UC-R