สศท.2 นำเสนอภาวะฯ จ.ตาก ปี 61และแนวโน้ม ปี 62

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ครั้งที่ 1/2562 โดยมี นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก เป็นประธานการประชุมฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก ในการนี้ ผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 ได้นำเสนอรายงานผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรจังหวัดตาก ปี 2561 และแนวโน้ม ปี 2562 ด้วย