สศท.2 ร่วมงานเทศกาลมาฆบูชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา พุทธศักราช 2562 ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช) อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก