สศท.2 ร่วมกิจกรรมวันปลอดควันพิษ

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ “24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า” ลดการเผา ควบคุมไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ บริเวณโรงเรียนบ้านหนองกระท้าว ตำบลหนองกระท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก