ผอ.สศท.2 ร่วมประชุมติดตามการตรวจราชการของ ผตร.กษ.เขต 16 พื้นที่ จ.น่าน

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมประชุมติดตามงาน ตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการพิเศษ และโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ ณ ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน ในช่วงบ่ายได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจติดตาม งานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่มะม่วง ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านหาดผาขน ตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่หน่วยงาน สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมประชุมและลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย