สศท.2 ร่วมประชุมการตรวจราชการของผตร.กษ.เขต16 พื้นที่ จ.แพร่

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) ร่วมประชุมติดตามงานตามแผนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 รอบที่ 1 ของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16 นายวีรชาติ เขื่อนรัตน์ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ได้แก่ โครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 14 โครงการ โครงการพิเศษ 7 โครงการ และโครงการตามแผนบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาคเหนือ 1 โครงการ ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด อำเภอเมือง จังหวัดแพร่