สศก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ แนวทางการดำเนินงาน กษ.

สศก. ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ แนวทางการดำเนินงาน กษ. วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 คณะผู้บริหารสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ทั้งจากส่วนกลางและภูมิภาค ร่วมประชุมทางไกลออนไลน์ (Web Conferrence) ณ ห้องประชุม AEOC ชั้น 2 และที่ทำการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1-12 โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้อง 134-135 อาคารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถึงแนวทางการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในด้านต่างๆ โดยถ่ายทอดสดสัญญาณไปยังหน่วยงานในสังกัด 76 จังหวัด ทั่วประเทศ

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/OAEpublic/photos/?tab=album&album_id=2088388277916929