สศท.1 ร่วมประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการของกระทรวงกระทรวงเกษตรฯ โดยมีผู้ตรวจราชการฯ เขตที่ 15 เป็นประธาน

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้นางกุลธิดา ศรีวิพัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนสารสนเทศ ประชุมการตรวจติดตามผลการดำเนินงานตามแผนโครงการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขตที่ 15 เป็นประธาน ณ ห้องประชุมประดิษฐ์จองคำ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2105635386196688&__tn__=-UC-R