สศท.1 ร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ปีงบประมาณ 2562 และร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐเพื่อสุขภาพฯ จังหวัดลำพูน

        วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการ้กษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางวิชชุดา กันตีวงศ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดท้องถิ่นประชารัฐเพื่อสุขภาพ "ตลาดนัดสีเขียว 14 กุมภา วันแห่งความรัก สุขภาพ " ณ แหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อใครและผลไม้(สวนสี่พี่น้อง) ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน
        จากนั้นร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ ถวายในหลวง) ปีงบประมาณ 2562 จังหวัดลำพูน ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดลำพูน โดยมี นายพิสิฐพงษ์ คุณยศยิ่ง เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน เป็นประธาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2099469810146579