สศท.2 ร่วมงานสมโภชน์พระพุทธชินราช

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2562 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 (สศท.2 พิษณุโลก) มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ส่วนวิจัยและประเมินผล เข้าร่วมพิธีเปิดงานสมโภชพระพุทธชินราช ประจำปี 2562 ณ บริเวณหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ทั้งนี้ จังหวัดได้มีการจัดงานสมโภชดังกล่าว ระหว่างวันที่ 10 – 16 กุมภาพันธ์ 2562 รวม 7 วัน 7 คืน โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประชาชนทั่วไปได้กราบนมัสการพระพุทธชินราช และบำเพ็ญกุศล อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ศิลปะ วัฒนธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา อีกทางหนึ่งด้วย