สศท.2 ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเพื่อวิเคราะห์ภาวะ ศก. การเกษตร

วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2561 นายบุญลาภ โสวัณณะ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 2 มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์สินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัดพิษณุโลก ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ยางพารามันสำปะหลัง สับปะรด ยางพารา มะม่วง โคเนื้อ และประมง เพื่อนำมาประกอบการวิเคราะห์ และประมาณการภาวะเศรษฐกิจการเกษตรและแนวโน้มในช่วงไตรมาส 1 ปี 2562