สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 ประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหารจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562

        วันที่ 31 มกราคม 2562 นายธวัชชัย เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 มอบหมายให้ นางวิชชุดา กันตีวงศ์ นักวิเคราะห์ นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ และนางศิริพร มณีวงค์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ ร่วมประชุมศูนย์ประสานการปฏิบัติการเตรียมความพร้อมด้านอาหารจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง โดยมี นางจันทิรา โยธิการ แทนเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน

แหล่งข้อมูล

https://www.facebook.com/pg/zone1chm/photos/?tab=album&album_id=2078211305605763